Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-140975-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ tại Sở Y tế
Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
-Đối với hồ sơ không hợp lệ: trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi trả lại cho người nộp
-Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp CCHN cho đương sự. Trường hợp không cấp, Sở Y tế có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 3: Trả kết quả cho đương sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 13
-Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có các điều kiện sau đây
+ Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc
+ Đã qua thực hành ít nhất từ hai năm đến năm năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh
+ Có đạo đức nghề nghiệp
+ Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược
Nghị định số 79/2006/NĐ-CP
Điều 15
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc
+ Bằng tốt nghiệp đại học dược
+ Bằng tốt nghiệp trung học dược
+ Văn bằng dược tá
+ Bằng tốt nghiệp trung học y
+ Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học
+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền
+ Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền
Các loại văn bằng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ
Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Mẫu số 1a/ĐĐN-CC, Thông tư 10/2013/TT-BYT)
Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế cấp trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp (Mẫu số 3/GXN, Thông tư 10/2013/TT-BYT). Trừ trường hợp dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu đăng ký loại hình nhà thuốc
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân có chứng thực (nếu nộp qua đường bưu điện) hoặc bản chụp nếu xuất trình bản chính để đối chiếu
02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.(nền trắng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
Tải về
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược (cấp lần đầu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề dược 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng)/lần thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-140975-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24