Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-148595-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép liên vận Việt - Lào
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, HTX nộp hồ sơ tại Sở GTVT Bắc Ninh
Bước 2: Sở GTVT Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép
Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào. (phụ lục 6a)
Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).
Trường hợp là doanh nghiệp, HTX phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trên lãnh thổ Lào thì xuất trình hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh đơn vị mình đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh đó (Bản sao có chứng thực)
Giấy đăng ký phương tiện (bản phô tô)
Trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, HTX thì xuất trình thêm bản chứng minh quyền sử dụng của doanh nghiệp, HTX với phương tiện đó (bản phô tô)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào
Tải về
Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 50.000đ/01 phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-148595-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30