Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-260161-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại trụ sở qua bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với khách hàng: Khách hàng nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Sở Xây dựng
Khi có kết quả khách hàng mang phiếu hẹn ngày trả, nộp lệ phí (nếu có), nhận kết quả
Bước 2: Đối với Sở Xây dựng: Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tiến hành tiếp nhận, vào sổ theo dõi một cửa, viết giấy hẹn ngày trả kết quả cho khách hàng
Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Văn bản về chủ trương cho phép lập quy hoạch chung xây dựng; đăng ký kinh doanh của tổ chức tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng; chứng chỉ hành nghề của cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ nhiệm, chủ trì lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng
Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng; tỷ lệ 1/25.000 – 1/100.000. Nội dung trong bản vẽ cần thể hiện
Các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị bằng văn bản
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị: Thể hiện đầy đủ các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) kèm theo đĩa CD file bản vẽ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng 20% so với chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch

0
33