Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-260564-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện theo cơ chế một cửa, gửi hồ sơ trực tiếp đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh hoặc qua đường bưu điện
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận và viết biên nhận cho người nộp; trường hợp thiếu, sẽ hướng dẫn cụ thể để bổ sung hồ sơ
Bước 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh cấp giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đồng ý với các nội dung trong hồ sơ xin cấp phép của tổ chức, cá nhân, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải trả lời, nêu rõ lý do
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại bộ phận 1 cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bước 5: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp văn hoá phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao) để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giám định
Đơn đề nghị cấp giấy phép của tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ loại văn hoá phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu)
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đông; bản dịch tóm tăt nội dung phim; giấy uỷ quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật
Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhấn hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm
Tải về
Mẫu giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép 20.000đ/giấy phép
Lệ phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm + Sách, báo: 10.000đ/cuốn/tờ + Tranh, ảnh: 20.000đ/cuốn/tờ + Ấn phẩm khác: 5.000đ/tác phẩm + Phim truyện có độ dài 100 phút: 50.000đ/tập + Phim truyện có độ dài 101phút trở lên: 80.000đ/tập + Phim tài liệu có độ dài 60 phút: 20.000đ/tập + Phim tài liệu có độ dài 61phút trở lên: 40.000đ/tập + Các loại khác: 20.000đ/tập + Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuât: 10.000đ/tác phẩm + Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 50.000đ/tác phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

2
24