Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-260695-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện theo cơ chế một cửa
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép gửi tới Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua hệ thống Bưu điện 01 bộ hồ sơ. Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Nghiệp Vụ Văn hóa thẩm định hồ sơ, đối chiếu với quy định; trình Giám đốc Sở ký giấy phép
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận một cửa
Đơn đề nghị cấp giấy phép (mẫu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật)
Ảnh màu kích thước 18x24 cm chụp bản mẫu và bản sao
Bản sao chứng thực hợp đồng sử dụng tác phẩm hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu tác phẩm mẫu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sao chép, tranh tượng danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-260695-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18