Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-265389-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ phải làm đơn, sơ yếu ,lý lịch của người cao tuổi gửi UBND cấp xã
Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn và hồ sơ hợp lệ Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở UBND cấp xã ( 03 ngày); đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong địa bàn xã
Bước 3: Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình Chủ tịch UBND cấp xã văn bản gửi phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
để xem xét, giải quyết
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ cấp xã gửi, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trình, Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm ký quyết định tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người già cô đơn
Đơn của người cao tuổi hoặc gia đình, người thân, người giám hộ
Sơ yếu lý lịch của người cao tuổi có xác nhận của UBND cấp xã
Biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã
Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện về tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc cấp huyện quản lý - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-265389-TT
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15