Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS108-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh
Địa chỉ: Số 11, Lý Thái Tổ, Thành phố Bắc Ninh
Điện thoại: 02413 822429
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động -Thương binh xã hội phối hợp với Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động -Thương binh xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và ra quyết định công nhận xếp hạng đối với trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh lập hồ sơ đề nghị xếp hạng và gửi Sở Lao động – TB và XH (phòng Quản lý Dạy nghề)
Bước 2: Sở Lao động - TB và XH tiếp nhận và phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trình chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận xếp hạng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trung tâm dạy nghề công lập được xếp hạng tương ứng theo số điểm đạt được
+ Hạng I: đạt số điểm từ 86 điểm trở lên
+ Hạng II: đạt số điểm dưới 86 điểm
Văn bản đề nghị xếp hạng của trung tâm dạy nghề công lập
Bảng tự đánh giá, chấm điểm của cơ sở dạy nghề
Các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS108-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27