Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS12
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (Cơ sở kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biên nộp hồ sơ cho Chi cục Thuỷ sản. Chi cục Thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận; trong thời hạn 5 ngày làm việc Chi cục Thuỷ sản kiểm tra tính phù hợp, hướng dẫn bổ sung những phần còn thiếu, khi hồ sơ hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục thuỷ sản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản nộp Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ đièu kinh doanh Chi cục Thuỷ sản (Nghị định 59/2005/NĐ-CP, ngày 04/05/2005 của Chính phủ Về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản)
Bước 2: Chi cục Thuỷ sản tiếp nhận hồ sơ, viết biên nhận; trong thời gian 5 ngày làm việc Chi cục Thuỷ sản kiểm tra các điều kiện kinh doanh của cơ sở, hướng dẫn bổ xung những phần còn thiếu, khi hồ sơ hợp lệ trong thời gian 10 ngày làm việc Chi cục Thuỷ sản cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến thuỷ sản của cơ sở
Bước 3: Khi cơ sở thay đổi địa điểm chế biến thuỷ sản phải làm lại đơn xin cấp giấy chứng nhận
Bước 4: Cơ sở phải nộp phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến thuỷ sản
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện 1:
Cơ sở phải có nhà xưởng, kho chứa, các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện thu mua, bảo quản, vận chuyển thuỷ sản chuyên dùng, đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm được quy định:
+ Tiêu chuẩn Ngành 28TCN164:2000 Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Tiêu chuẩn Ngành 28TCN164:2000 Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Điều kiện 2:
+ chỉ được phép sử dụng các loại phụ gia thực phẩm, hoá chất nằm trong các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm của Bộ Y tế
+ Tiêu chuẩn Ngành 28TCN156:2000 Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm trong chế biến thuỷ sản
Điều kiện 3:
Cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đảm bảo tiêu chuẩn chất thải để bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn:
+ TCVN 5945-1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải
+ Tiêu chuẩn Ngành 28TCN164:2000 Cơ sở thu mua thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp). Cụ thể:
- Trường hợp thành lập hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng tài chính-Kế hoạch huyện hoặc phòng đăng ký kinh doanh huyện, thành phố, thị xã
- Trường hợp thành lập doanh nghiệp, công ty phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh cấp
Giấy chứng nhận nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học về ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thuỷ sản, sinh học, hoá sinh
Bản sao có công chứng các sản phẩm thuỷ sản đã công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá hoặc danh mục các sản phẩm hàng hoá mà cơ sở sản xuất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS12
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24