Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS120
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tại Ủy ban nhân dân các Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân các Huyện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Uỷ ban nhân dân các Huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh (đã phân cấp giải quyết TTHC về các Huyện)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi
- Bến có cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn thuận tiện, có trang thiết bị cho phương tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm. Đối với bến khách ngang sông mà phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô công trình bến phải áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bến phà
- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định
- Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của UBND xã, phường nơi mở bến
Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông
Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định
Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông
Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông
Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô
Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 40.000 đồng/ lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia sáp nhập bến khách ngang sông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS120
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29