Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS139
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thẩm định - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ này nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp pháp)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức hội: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội, ban lãnh đạo hội gửi báo cáo kết quả đại hội theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ - CP và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội đến UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ)
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm tra Tờ trình và dự thảo quyết định phê duyệt điều lệ hội do Sở Nội vụ gửi đến
Bước 2: Đối với Sở Nội vụ: Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quyết định phê duyệt điều lệ hội, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.
Bước 3: Đối với Sở Nội vụ: Thẩm định
Bước 4: Đối với Sở Nội vụ:Trao đổi lấy ý kiến các Tổ chức, cơ quan liên quan (nếu cần)
Bước 5: Đối với Sở Nội vụ: Lập tờ trình và dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định
Công văn báo cáo kết quả đại hội và đề nghị phê duyệt Điều lệ hội
Điều lệ (dự thảo) và biên bản thông qua điều lệ hội
Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra và danh sách kèm theo
Lý lịch của người đứng đầu hội có xác nhận của cơ quan thẩm quyền
Chương trình hoạt động của hội
Nghị quyết đại hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn báo cáo kết quả đại hội
Tải về
Điều lệ hội
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS139
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
16