Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS144
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” - Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
Bước 2: Cán bộ bộ phận “Một cửa” - Văn phòng Ban: (1) tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra sơ bộ tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ
- Nếu được thì vào sổ và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả. (3) Chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn xem xét, giải quyết (có kèm theo phiếu chuyển hồ sơ). (4) Trả kết quả cho Nhà đầu tư
- Nếu hồ sơ không hợp pháp và hợp lệ thì chuyển trả Nhà đầu tư, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Giấy giới thiệu
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, số lượng 01 bản chính
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo sơ đồ bản vẽ thửa đất và cắm mốc giao thửa đất, số lượng 01 bản sao
Trường hợp thuê đất thì có Hợp đồng thuê lại đất kèm giấy chứng nhận QSDĐ của bên cho thuê có xác nhận của Ban quản lý (hoặc bản sao có công chứng)
Giấy phép xây dựng hoặc báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở, hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật; Chứng chỉ quy hoạch, hoặc Giấy thoả thuận thiết kế kèm bản vẽ do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp (bản sao)
Xác nhận công trình xây dựng theo đúng quy hoạch được duyệt hoặc các loại giấy tờ khác qua từng thời kỳ (như Giấy chứng nhận công trình xây dựng hoàn thành hoặc Giấy chứng nhận đã xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị đạt các yêu cầu kỹ thuật, hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng…..) do Ban Quản lý các khu công nghiệp cấp (bản sao);
Kèm bản vẽ hoàn công công trình; báo cáo kiểm định chất lượng công trình xây dựng, số lượng 01 bản sao (nếu có), Biên bản nghiệm thu hệ thống PCCC (bản sao), Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường (bản sao),Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường (theo quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ môi trường hiện hành) (bản sao)
Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình (bản sao)
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng (bản chính):
- Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận do đơn vị có tư cách pháp nhân về đo vẽ lập và đảm bảo đầy đủ các yếu tố để thể hiện trên giấy chứng nhận. Nội dung Bản vẽ sơ đồ thể hiện vị trí khuôn viên đất, ranh giới xây dựng, quy hoạch, các ghi chú về thửa đất, tên và cấp công trình, kích thước các cạnh, tổng diện tích sàn xây dựng (công suất) từng hạng mục công trình, kết cấu chủ yếu, năm xây dựng.
- Công trình xây dựng không phép, sai phép thì bản vẽ phải có xác nhận của Ban Quản lý các khu công nghiệp về nội dung quy hoạch, phần diện tích phù hợp quy hoạch, phần diện tích không phù hợp quy hoạch.
Biên bản làm việc về nội dung kiểm tra hiện trạng công trình tại thực địa so với Bản vẽ sơ đồ hiện trạng công trình xây dựng do đơn vị tư vấn có đủ năng lực thiết lập được Ban quản lý Khu Công nghiệp chủ trì kiểm tra, xác nhận (bản chính)
Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 50.000
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 50.000
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (lần đầu) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS144
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26