Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS185
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Việc tiếp nhận yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 02 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giải quyết theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện việc nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định tiến hành tiếp nhận, vào sổ và viết giấy biên nhận có hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Cán bộ, công chức có trách nhiệm chuyển hồ sơ thủ tục liên quan, đến các phòng chuyên môn để kiểm tra xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định của pháp luật, chuyển kết quả cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đảm bảo đúng thời gian quy định
Bước 4: Trong trường hợp không trả đúng hẹn, phải giải thích rõ lý do chính đáng bằng văn bản và hẹn lại tổ chức và công dân
Bản chính tiếng Việt (để đối chiếu)
Bản chính tiếng nước ngoài (để đối chiếu)
Bản sao tiếng việt và tiếng nước ngoài cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên, mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa không thu quá 100.000 đồng/trang, theo Quyết định 73/2009/QĐ -UBND ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [15]
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế - Bắc Ninh
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Bắc Ninh
Xác nhận Người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các gói thầu hoặc dự án của nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào Việt Nam để chào bán dịch vụ - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại - Bắc Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật - Bắc Ninh
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của người nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, công tác, học tập tại Việt Nam - Bắc Ninh
Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam - Bắc Ninh
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng từ hạng 3 trở xuống - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa - Bắc Ninh
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính (bộ hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS185
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
22