Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS189
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu xác định lại dân tộc tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân huyện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch nộp hồ sơ tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND cấp huyện mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây
Bước 2: Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thụ lý và chuyển hồ sơ cho Phòng Tư pháp cấp huyện
Bước 3: Nếu việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và quyết định cho phép xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp huyện ký và cấp cho đương sự một bản chính - Quyết định cho phép xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự
Nội dung và căn cứ xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh
- Sau khi việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã xác định, bổ sung
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai
- Phải có bản chính Giấy khai sinh, trường hợp không có bản chính Giấy khai sinh thì hướng dẫn đương sự làm thủ tục đăng ký lại việc sinh trước khi giải quyết việc thay đổi, cải chính
Đối với người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc xác định lại dân tộc của những người này được thực hiện theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người giám hộ
Xác định lại dân tộc theo dân tộc của cha, mẹ đẻ
Tờ khai (theo mẫu quy định); đối với việc xác định lại dân tộc cho người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi trở lên, thì Tờ khai phải thể hiện ý kiến đồng ý của người đó
Bản chính Giấy khai sinh của người cần xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch
Văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc xác định lại dân tộc cho con trong trường hợp xác định lại dân tộc cho con dưới 15 tuổi
- Trong trường hợp gửi qua hệ thống bưu chính, thì các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ phải là bản sao có chứng thực; trường hợp trực tiếp thì nộp bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực
- Trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người uỷ quyền thì không cần văn bản uỷ quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS189
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20