Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS246
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 ngày, trường hợp phức tạp không quá 90 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận đơn, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
Bước 2: Phân loại, xử lý hồ sơ chuyển các phòng, ban các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền hoặc cơ quan trực tiếp tham mưu giải quyết
Bước 3: Triển khai và tiến hành thẩm định rõ các nội dung trong Hồ sơ
Bước 4: Tổng hợp kết quả hồ sơ
Bước 5: Quyết định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm - Quyết định số 39/2005/QĐ-BYT ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ y tế Ban hành “Quy định về các điều kiện vệ sinh chung đối với cơ sở sản xuất thực phẩm” Hiệu lực 06/9/2005,
Điều kiện về sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế Ban hành - Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 về việc Ban hành “ Quy định về điều kiện sức khỏe đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm do Bộ Y tế Ban hành”
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận VSATTP
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện kinh doanh VSATTP, gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh
+ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh
+ Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh
+ Bản sao công chứng “ giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe ” của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
+ Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thông squanr lý chất lượng VSATTP theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn), trong hồ sơ phải có bản sao Công chứng giấy chứng nhận HACCP
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận VSATTP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí 50.000,đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm tăng cường vì chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS246
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23