Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS33
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Từ 12 – 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư/doanh nghiệp/tổ chức nộp hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét hồ sơ và lấy ý kiến các sở ngành liên quan
Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến và thẩm tra báo cáo UBND tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Bước 5: Trao Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư/ doanh nghiệp/ tổ chức/
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường (đối với dự án trên 300 tỷ đồng)
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh
Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật đối với dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp (nếu dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
-Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần
Tải về
Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên
Tải về
Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS33
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15