Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS353-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại cơ sở dạy thêm
- Cơ sở dạy thêm gửi hồ sơ nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Được cấp Giấy phép dạy thêm, học thêm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định; gửi hồ sơ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho dạy thêm bằng văn bản
Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó có cam kết với UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt địa điểm dạy thêm về thực hiện các quy định của địa phương
Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm
Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm
Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm
Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm nêu rõ các nội dung: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22