Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS355
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi chú thay đổi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm hoặc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh gửi văn bản đề nghị ghi chú thay đổi tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp ghi trực tiếp nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm và đóng dấu xác nhận
Trường hợp thay đổi về tên gọi, địa điểm đặt trụ sở
- Văn bản đề nghị của Trung tâm
- Giấy đăng ký hoạt động
Trường hợp thay đổi người đứng đầu Trung tâm hoặc thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm:
- Văn bản đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trong đó nêu rõ mục đích, nội dung, lý do thay đổi
- Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
- Phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến thay thế được cấp chưa quá 03 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ (nếu thay đổi người đứng đầu Trung tâm)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS355
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17