Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS363
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở tài chính và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 20 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình Ủy ban nhân dân Tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ về Sở GDĐT
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét các yêu cầu sáp nhập, chia tách trường để thành lập hoặc cho phép thành lập trường theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ trường trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đảm bảo các yêu cầu sáp nhập, chia tách trường và đủ điều kiện thành lập hoặc cho phép thành lập trường mới, làm tờ trình và gửi hồ sơ đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường đến UBND cấp tỉnh
Đề án thành lập trường
Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường
Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh (nếu có)
Tờ trình của Sở GDĐT
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, có cấp học cao nhất là trung học phổ thông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS363
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17