Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS368
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: - Thẩm định hồ sơ của cấp huyện trong thời hạn 14 ngày
- Tổ chức kiểm tra, trình UBND tỉnh ra quyết định ra công nhận cấp huyện đạt chuẩn phổ cập
- Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận theo đề nghị của UBND cấp tỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ (qua phòng GDMN); Thẩm định hồ sơ, kiểm tra
Bước 2: Trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận cấp huyện đạt chuẩn phổ cập
Bước 3: UBND tỉnh đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm tra công nhận cấp tỉnh đạt chuẩn phổ cập
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện PCGDMNTNT
- Có đủ phòng học theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non
- Trường, lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; ở vùng thuận lợi có thêm các bộ đồ chơi, phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính để học tập
- Có đủ số lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên mầm non
- Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành; được chăm sóc giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non, trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1
Văn bản (tờ trình) đề nghị kiểm tra công nhận của Chủ tịch UBND huyện
Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả PCGDMNTNT kèm theo các biểu mẫu thống kê: Biểu tổng hợp trẻ em trong diện PCGDMNTNT; thống kê đội ngũ giáo viên Mầm non; thống kê cơ sở vật chất, tài chính cho giáo dục Mầm non; tổng hợp trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN
Biên bản kiểm tra các đơn vị của cấp huyện
Quyết định công nhận, công nhận lại các đơn vị cơ sở đạt chuẩn phổ cập của cấp huyện
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công nhận Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS368
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19