Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS37
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận 1 cửa và Phòng Nghiệp vụ văn hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp phép hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, gửi hồ sơ gửi trực tiếp tại bộ phận 1 cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Bộ phận một cửa kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng nghiệp vụ văn hóa thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pano phải cấp phép xây dựng Phòng Nghiệp vụ văn hoá tham mưu văn bản và gửi hồ sơ đề nghị Sở Xây dựng thoả thuận cấp phép. Sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Sở Xây dựng, phòng Nghiệp vụ văn hoá trình Giám đốc Sở ký Giấy phép
Bước 4: Nhận giấy phép tại bộ phận 1 cửa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp phép thực hiện quảng cáo
Bản sao giấy tờ chứng minh phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá
Mẫu (maket màu) sản phẩm quảng cáo có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản)
- Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pano phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của sở xây dựng. Ngoài các giấy tờ quy định trên Thông tư này còn có các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về luật đất đai.
+ Trong trường hợp thuê đất, chủ đấu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc có bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn ví công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý đã có trước.
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình gắn vào đã có trước thì bản thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn xin thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép quảng cáo quảng cáo Mức 1 = 600.000đ (Từ 40m2 trở lên) - Mức 1 = 500.000đ (Từ trên 30m2 đến dưới 40m2) Mức 1 = 400.000đ (Từ trên 20m2 đến dưới 30m2) - Mức 1 = 200.000đ (Từ trên 10m2 đến dưới 20m2) - Mức 1 = 100.000đ (Dưới 10m2)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thực hiện quảng cáo hàng hoá trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường (một cửa liên thông) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS37
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24