Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS390
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: 30 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ về Sở GDĐT
Bước 2: Sở GDĐT xem xét hồ sơ, thẩm định và xin ý kiến các cơ quan có liên quan
Bước 3: Trình UBND tỉnh ra quyết định
Bước 4: Giao quyết định
Công văn đề nghị đình chỉ hoạt động của TTKTTH-HN của Sở GDĐT
Phương án đình chỉ hoạt động của TTKTTH-HN
Lý do giải thể TTKTTH-HN
Thời gian giải thể
Các biện pháp đảm bảo quyền lợi của cán bộ, giáo viên và học sinh
Ý kiến các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động của Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS390
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17