Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS397
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đối với cấp Trung hoc cơ sở: Phòng Giáo dục và đào tạo Đối với cấp Trung học phổ thông: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đối với cấp Trung hoc cơ sở: Phòng Giáo dục và đào tạo Đối với cấp Trung học phổ thông: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: Theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với học sinh THCS
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GD&ĐT
Đối với học sinh THPT
- Xin học lại tại trường trong cùng tỉnh, thành phố; Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở GDĐT
Bước 2: Đối với học sinh THCS
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng GDĐT nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm
Đối với học sinh THPT
- Xin học lại đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở GDĐT nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
Đơn xin học lại do học sinh ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể loại hình được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập)
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng GDĐT (đối với cấp THCS); Giám đốc Sở GDĐT (đối với THPT) đi nơi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác)
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS397
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19