Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS398
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Trung học phổ thông chuyên
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Học sinh phải chuyển ra khỏi lớp chuyên để sang học lớp không chuyên hoặc trường THPT khác, nếu có kết quả cả năm học thuộc một trong các trường hợp dưới đây
+ Phải ở lại lớp
+ Xếp loại hạnh kiểm yếu
+ Xếp loại học lực yếu
+ Điểm trung bình môn chuyên dưới 5,0
Bước 2: Việc học lại, kiểm tra, xét lên lớp không chuyên đối với các trường hợp trên được thực hiện theo như các quy định hiện hành về đánh giá, xếp loại học sinh trường THPT không chuyên
Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT
Học bạ
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10
Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
Giấy khai sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển học sinh chuyên sang trường khác - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS398
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
21