Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS399
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn Quyết định của Bộ Giáo dục và đào tạo về liên kết đào tạo cho các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm Giáo dục thường xuyên. Nhận hồ sơ xin liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp của các đơn vị tại Sở Giáo dục và đào tạo
- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm Giáo dục thường xuyên. Khi xác định được nhu cầu, nguồn tuyển sinh có văn bản thỏa thuận giữa 2 bên: Đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo (gửi về Sở Giáo dục và đào tạo)
+ Có văn bản xin ý kiến liên kết gửi Sở Giáo dục và đào tạo
+ Sở Giáo dục và đào tạo báo cáo và xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh
+ Căn cứ vào ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và đào tạo có văn bản cho phép hoặc không cho phép
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi có hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị chủ trì đào tạo sau khi hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Quyết định 42 gửi toàn bộ hồ sơ về Bộ GDĐT để đăng kí thực hiện liên kết đào tạo
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ GD&ĐT thẩm định các điều kiện tại Điều 7
Tờ trình về việc mở lớp liên kết của đơn vị chủ trì đào tạo, kèm theo chương trình đào tạo, dự kiến danh sách giảng viên và cán bộ tham gia quản lí và giảng dạy, bảng kê CSVC, máy móc, thiết bị phục vụ việc thực hiện chương trình của ngành, nghề liên kết đào tạo, nhu cầu về đào tạo đã được đơn vị phối hợp đào tạo xác định và biên bản ghi nhớ thỏa thuận về liên kết đào tạo đã được hai bên kí
Công văn đề nghị UBND tỉnh có nhu cầu đào tạo
Các bản sao hợp lệ văn bản xác nhận về chỉ tiêu được phê duyệt, văn bản cho phép mở mã ngành đào tạo và các văn bản khác có liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê CSVC phục vụ liên kết đào tạo
Tải về
Báo cáo thống kê tình hình thực hiện liên kết đào tạo (đối với Sở GDĐT)
Tải về
Báo cáo thống kê tình hình thực hiện liên kết đào tạo (đối với trường)
Tải về
Danh sách nhà giáo tham gia giảng dạy và cán bộ quản lí
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS399
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23