Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS400
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo
Thời hạn giải quyết: 15 đến 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận đối tượng được miễn giảm học phí
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Học sinh THPT nộp đơn xin miễn, giảm học phí kèm theo các loại giấy tờ cần thiết về trường đang theo học
Bước 2: Trường THPT tổng hợp danh sách nộp về Sở GDĐT
Bước 3: Sở GDĐT xem xét, tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các đối tượng trong quy định tại Điều 4, 5, 6 của Nghị định 49
Đơn xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, bản sao các loại giấy tờ cần thiết theo Nghị định 49
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS400
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35