Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS405
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và Giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động (05 bản)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa
Bước 2: Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ (khám sơ bộ, khám chuyên khoa, xác định tỷ lệ thương tật), ra lịch hẹn họp Hội đồng để xét, kết luận và ra biên bản
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa và nộp lệ phí theo quy định
Giấy đề nghị giám định
Giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh
Các giấy tờ điều trị vết thương tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế ( bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú thương tật tái phát do tai nạn lao động ( bản sao)
Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao)
Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ là bản sao nêu trên để Hội đồng GĐYK đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí khám giám định 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm cận lâm sàng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc (theo quy định tại chương II, điều 6 khoản 1 của Thông tư số 07/ 2010/TT – BYT, ngày 05 tháng 4 năm 2010) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS405
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32