Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS409
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và Giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính hoặc gửi trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định khả năng lao động (05 bản)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa
Bước 2: Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Trung tâm Giám định Y khoa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ (khám sơ bộ, khám chuyên khoa, xác định tỷ lệ thương tật), ra lịch hẹn họp Hội đồng để xét, kết luận và ra biên bản
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm BVSKLĐMT và Giám định Y khoa và nộp lệ phí theo quy định
Đơn khiếu nại về kết quả giám định của đương sự; hoặc đơn khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan; hoặc công văn của người sử dụng lao động hoặc các tổ chức khác
Hồ sơ giám định do người sử dụng lao động hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh đã gửi đến Hội đồng Giám định Y khoa
Hồ sơ giám định của Hội đồng Giám định Y khoa bị khiếu nại ( bản sao)
Biên bản giám định Y khoa của Hội đồng GĐYK bị khiếu nại ( bản sao)
(Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc những giấy tờ là bản sao nêu trênđể Hội đồng GĐYK đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí khám giám định 1.150.000 đồng (không kể các xét nghiệm cận lâm sàng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS409
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
30