Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS429
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở y tế
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ người giới thiệu thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị kinh doanh thuốc tại Việt Nam gửi hồ sơ về Sở Y tế
Bước 2: Sau 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ cấp thẻ người giới thiệu thuốc cho đơn vị đăng ký
Bước 3: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế thông báo bằng công văn cho đơn vị, trường hợp không cấp thẻ phải nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người giới thiệu thuốc phải có đủ các điều kiện sau đây
-Là cán bộ y, dược có trình độ chuyên môn trung cấp
-Có ít nhất hai năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp
- Được tập huấn theo Chương trình khung đào tạo cho Người giới thiệu thuốc do Bộ Y tế quy định
-Đã được đơn vị tuyển dụng huấn luyện, đào tạo
- Có đủ kiến thức về những thuốc được phân công giới thiệu, hiểu biết các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc (theo mẫu 1a - QC, Phụ lục 4, Thông tư 45/2011/TT-BYT)
Bản sao văn bằng tốt nghiệp hợp lệ
Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu
Bản cam kết của người được tuyển dụng, phân công giới thiệu thuốc cam kết đã nắm vững và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Giấy chứng nhận tập huấn Người giới thiệu thuốc của cơ sở tập huấn do Bộ Y tế quy định
Giấy xác nhận thời gian ít nhất 02 năm hoạt động tại cơ sở y, dược hợp pháp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC
Tải về
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc có trình độ chuyên môn trung cấp - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS429
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22