Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS472
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền xác nhận liệt sỹ
Bước 2: Ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần
Bước 3: Trả kết quả về Phòng Lao động-TB và XH huyện, thị xã, thành phố
Giấy báo tử
Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”
Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ kèm biên bản uỷ quyền (hoặc văn bản của gia đình, họ tộc liệt sỹ có xác nhận UBND cấp xã đối với người có công nuôi liệt sỹ; bản sao giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi; giấy xác nhận của cơ sở giáo dục đang theo học đối với thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học; giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng chính sách xã đối với thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng từ nhỏ; giấy xác mức độ thu nhập + biên bản của Hội đồng GĐYK)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận liệt sĩ đối với trường hợp mất tin, mất tích
Tải về
GIẤY BÁO TỬ
Tải về
GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP
Tải về
PHIẾU XÁC MINH
Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân liệt sỹ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS472
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24