Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS492
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động -Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh làm đơn đề nghị giám định lại thương tật gửi Sở Lao động-TB và XH kèm bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát. Trường hợp phải phẫu thuật thì kèm phiếu phẫu thuật
Bước 2: Sở Lao động-TB và XH trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ Lao động-TB và XH thẩm định
Bước 3: Bộ Lao động-TB và XH trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm thẩm định và trả kết quả đến Sở Lao động-TB và XH
Bước 4: Sở Lao động-TB và XH trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, giới thiệu những trường hợp đủ điều kiện (kèm hồ sơ đã thẩm định) ra Hội động giám định y khoa có thẩm quyền
Bước 5: Sở Lao động-TB và XH trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận biên bản giám định lại thương tật, có trách nhiệm ra quyết định điều chỉnh chế độ ưu đãi và trả kết quả về Phòng Lao động-TB và XH
Đơn đề nghị giám định lại thương tật
Bản sao bệnh án điều trị vết thương tái phát của bệnh viên cấp huyện trở lên, trường hợp phẫu thuật phải có phiếu phẫu thuật của bệnh viện cấp huyện trở lệ
Biên bản giám định lại thương tật của Hội đồng GĐYK
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS492
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19