Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS50
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 tháng
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc tổ chức đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch nộp 02 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh; được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, kiểm tra hồ sơ, hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận và giao phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Hồ sơ được bộ phận 1 cửa chuyển lên phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét hồ sơ; Cử tổ thẩm định cơ sở lưu trú du lịch xuống cơ sở để thẩm định, tổng hợp kết quả thẩm định, trình lãnh định sở cấp quyết định công nhận khi cơ sở lưu trú du lịch tiêu chuẩn theo qui định hoặc trường hợp từ chối cấp quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do
Bước 3: Quyết định công nhận loại hạng hoặc văn bản từ chối cấp quyết định công nhận loại hạng được phòng chuyên môn chuyển xuổng bộ phận một cửa trả kết quả theo lịch hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu hoặc điều kiện 1:
- Có đăng ký kinh doanh lưu trú du lịch
- Có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo qui định của pháp luật đối với cơ sở lưu trú du lịch
Yêu cầu hoặc điều kiện 2:
- Cơ sở lưu trú du lịch không được xây dựng trong hoặc liền kề với khu vực thuộc phạm vi quốc phòng, an ninh quản lý, không được cản trở đến không gian của trận địa phòng không quốc gia; phải bảo đảm khoảng cách an toàn đối với trường học, bệnh viện, những nơi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm
- Cơ sở lưu trú có cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn theo quy định
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (Theo mẫu)
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định (Theo mẫu)
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có)
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống)
Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Bản sao có giá trị pháp lý văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí thẩm định lại 400.000đồng/lần
Mức thu phí thẩm định loại, hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn 1 sao, 2 sao Mức phí thẩm định lần đầu: 500.000đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS50
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22