Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS501
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở thực hiện điện, hoả táng
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân của người chết làm đơn đề nghị, xin xác nhận của Trưởng thôn, xác nhận của UBND xã; đồng thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định gửi về UBND xã (cán bộ TB và XH)
Bước 2: UBND xã tổng hợp báo cáo gửi hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: UBND huyện thẩm định hồ sơ, quyết định hỗ trợ kinh phi cho đối tượng
Đơn đề nghị của gia đình thân nhân người chết có xác nhận của Trưởng thôn, khu phố và UBND xã gửi Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu của gia đình người chết
Bản sao giấy khai tử
Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với đơn vị thực hiện điện, hoả táng; đơn vị thuê xe chở thi hài (nếu có)
Hoá đơn tài chính đơn vị thực hiện điện, hoả táng; thuê xe ô tô chở thi hài (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ kinh phí điện táng, hoả táng đối với người chết - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS501
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25