Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS502
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ sở đào tạo
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh sách cụ thể số lượng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Học sinh hoặc bố mẹ (người giám hộ) làm đơn gửi UBND xã; UBNĐ cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
Bước 2: UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo cho học sinh; đồng thời chứng thực sổ hộ khẩu. Tổng hợp báo cáo số lượng học sinh đề nghị về UBNĐ cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội)
Bước 3: UBNĐ cấp huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện quyết toán chi trả theo phương thức uỷ quyền cho UBND xã hoặc nơi có học sinh theo học để chi trả cho học sinh hoặc cha mẹ học sinh vào 02 đợt. Đợt 1: vào tháng 10, tháng 11. Đợt 2 vào tháng 3, tháng 4
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thực hiện đúng vào 02 đợt trong năm học: đợt 1 vào tháng 10, tháng 11; đợt 2 thực hiện vào tháng 3 và tháng 4
Đơn đề nghị của học sinh hoặc gia đình học sinh theo mẫu; có xác nhận của cơ sở giáo dục
Giấy chứng nhận hộ nghèo của UBND xã cấp
Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình học sinh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ Dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Tải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ chi phí học tập - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS502
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31