Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS503
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Mỗi năm xét duyệt 1 lần vào tháng 9 (30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người cao tuổi, gia đình, người thân của ngươi cao tuổi kê khai thông tin của người cao tuổi kèm theo các giấy tờ liên quan như bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu
Bước 2: Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã tổ chức họp xét duyệt hồ sơ của người cao tuổi
Bước 3: UBND cấp xã làm văn bản đề nghị UBND cấp huyện (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) xem xét, giải quyết
Bước 4: Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định trợ cấp đối với người cao tuổi
Tờ khai thông tin của người cao tuổi, có xác nhận của UBND cấp xã
Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc sổ hộ khẩu có chứng thực của UBND cấp xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS503
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23