Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS506
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh xã hội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng và thân nhân đối tượng
Làm bản khai theo đối với đối tượng đã từ trần
Nộp bản khai và một trong các giấy tờ thể hiện có quá trình tham gia chiến tranh Bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho Trưởng thôn, xóm, ấp
Bước 2: Thôn, ấp
Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng có hộ khẩu thường trú ở địa phương, tổng hợp, kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND cấp xã qua Hội đồng chính sách xã
Bước 3: UBND cấp xã
Thành lập Hội đồng chính sách xã: Chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ đối với từng đối tượng theo đợt
Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ do các trưởng thôn, ấp báo cáo, hoàn thành việc xét duyệt, lập hồ sơ và xác nhận hồ sơ cho từng đối tượng, báo cáo UBND cấp huyện qua Phòng Lao động – TB&XH
Những trường hợp chưa rõ đối tượng, thời gian tính hưởng chế độ hoặc có khiếu nại, tố cáo thì để lại xác minh, làm rõ, nếu đủ điều kiện thì báo cáo sau
Đối với trường hợp đối tượng sinh quán ở địa phương, hiện đang cư trú ở địa phương khác, có yêu cầu xác nhận hồ sơ thì sau khi Hội đồng chính sách xã xét duyệt, nếu đủ điều kiện, UBND cấp xã xác nhận và đề nghị chính quyền địa phương nơi đối tượng đang cư trú xem xét, đề nghị hưởng chế độ theo quy định
Bước 4: Phòng Lao động – TB&XH
Tiếp nhận hồ sơ đối tượng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh do UBND cấp xã báo cáo. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, tiến hành rà soát, đối chiếu tổng hợp, báo cáo về Sở lao động – TB&XH kèm theo hồ sơ của đối tượng và danh sách của đối tượng
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Điều kiện về đối tượng
- Cán bộ, công nhân viên chức, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01/01/1995
- Chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01/01/1995
- Cán bộ cấp xã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc
- Công an cấp xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc hoặc nghỉ việc về gia đình
- Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhệm vụ quốc tế đã thôi việc hoặc nghỉ việc về gia đình
Các đối tượng trên không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hàng tháng
+ Điều kiện về thời gian và địa bàn
Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau
- Ở Biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979
- Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến 31/12/1988
- Truy quyét Ful rô ở Tây Nguyên từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992
- Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1975 đến 31/12/1988
- Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989
Yêu cầu về giấy tờ làm căn cứ xét hưởng chế độ
Giấy tờ gốc hoặc được coi như là giấy tờ gốc
- Quyết định thôi việc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi lao động hợp tác quốc tế
- Lý lịch cán bộ công chức, viên chức; lý lịch lao động nước ngoài; lý lịch đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có)
Các giấy tờ trên bao gồm bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền
- Giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị cũ trước khi đối tượng chuyển ngành, thôi việc do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng trước khi thôi việc, thôi công tác hoặc cử đi lao động hợp tác quốc tế, chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên quốc phòng rồi thôi viêc
Giấy tờ liên quan, gồm
- Quyết định tuyển dụng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ
- Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong
- Hồ sơ hưởng BHXH một lần
Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần) bản chính
Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sĩ đối với đối tượng từ trần (bản chính hoặc bản sao)
Một trong số giấy tờ làm căn cứ xét duyệt
Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã
Công văn đề nghị; Danh sách
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢN KHAI CÁ NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Tải về
BẢN KHAI THÂN NHÂN
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS506
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19