Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS518
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện (trực thuộc Sở Lao động -Thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện (trực thuộc Sở Lao động -Thương binh xã hội tỉnh Bắc Ninh)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện
Địa chỉ: xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận (Quyết định được gửi cho người tự nguyện, cha, mẹ, vợ, chồng, anh chị em ruột hoặc người giám hộ và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện (thuộc Sở LĐTBXH)
Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề - Hướng thiện tỉnh Bắc Ninh để được chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ
Nội dung đơn phải nêu đầy đủ tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có); cam kết của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con (đã thành niên), anh, chị, em ruột hoặc của người giám hộ của người đó (nếu là người chưa thành niên)
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng kèm theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đưa người nghiện ma túy tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề – Hướng thiện - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS518
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21