Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS539
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp), tùy từng tổ chức cụ thể
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định
Đối với cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ
Đối với Sở Nội vụ: Tiếp nhận hồ sơ
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Thẩm tra tờ trình và dự thảo quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập do Sở Nội vụ gửi đến
Bước 2: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Gửi hồ sơ đến cơ quan cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp
Đối với cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp: Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Sở Nội vụ:Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Chỉnh lý và hoàn chỉnh lần cuối dự thảo quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành
Bước 3: Đối với cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp: Thẩm định
Đối với Sở Nội vụ: Thẩm định
Bước 4: Đối với cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp: Lập tờ trình đề nghị Sở Nội vụ xếp hạng
Đối với Sở Nội vụ:Lập tờ trình và dự thảo quyết định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định
Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị sự nghiệp
Tờ trình đề nghị xếp hạng của đơn vị sự nghiệp công lập
Bản sao quyết định thành lập hoặc sắp xếp lại về tổ chức (nếu có)
Kết quả tính điểm theo hướng dẫn hiện hành
Báo cáo quyết toán thu, chi được cấp có thẩm quyền phê duyệt của 3 năm liền kề của năm đề nghị xếp hạng (trừ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập liên quan tới chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS539
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25