Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS542
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ được hoàn thiện theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định tiếp nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
- Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ra quyết định. Trường hợp là Giáo sư, Phó Giáo sư, Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức còn chỉ tiêu biên chế.
+ Công chức, viên chức được tiếp nhận đúng cơ cấu, vị trí việc làm.
+ Công chức, viên chức có cam kết công tác lâu dài (10 năm trở lên) tại tỉnh Bắc Ninh.
+ Tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, không quá 45 tuổi đối với nữ. Riêng trường hợp là Giáo sư, Phó Giáo sư do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan cấp Sở hoặc tương đương về việc tuyển dụng công chức hoặc viên chức theo chính sách và sử dụng nhân tài
Đơn đề nghị tuyển dụng công chức hoặc viên chức của cá nhân, có cam kết công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh (từ 10 năm trở lên). Trường hợp không còn đủ 10 năm công tác thì phải cam kết công tác tại tỉnh Bắc Ninh cho đến khi nghỉ hưu
Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ
Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (đối với trường hợp đối tượng tuyển dụng là Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, Dược sỹ chuyên khoa cấp I)
Bản sao quyết định tuyển dụng và quyết định lương hiện hưởng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận công chức, viên chức - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS542
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

2
23