Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS546
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ được hoàn thiện theo quy định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc cho viên chức chuyển công tác
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở ra văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc thuyên chuyển công tác viên chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đơn vị tiếp nhân cán bộ, công chức còn chỉ tiêu biên chế.
+ Cán bộ công chức được điều động đúng cơ cấu, vị trí việc làm.
Đối với trường hợp thuyên chuyển ra tỉnh ngoài:
+ Đơn xin chuyển công tác;
+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền;
+ Văn bản (hoặc quyết định) đồng ý tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền;
+ Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi cán bộ, công chức đang công tác;
+ Bản sao các quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm (nếu có) và lương hiện hưởng;
+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan;
* Đối với trường hợp tiếp nhận về các cơ quan, đơn vị trong tỉnh công tác:
+ Đơn xin chuyển công tác;
+ Văn bản hoặc quyết định đồng ý cho viên chức được đi liên hệ chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền (của nơi đang công tác);
+ Văn bản đề nghị tiếp nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng công chức, viên chức (nêu rõ nhu cầu, biên chế có mặt, biên chế được giao, dự kiến bố trí công tác, ngạch bậc lương);
+ Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV) có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi cán bộ, công chức đang công tác;
+ Bản sao các quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm (nếu có) và lương hiện hưởng;
+ Bản kiểm điểm quá trình công tác (có nhận xét đánh giá của cơ quan nơi công chức, viên chức đang công tác);
+ Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan;
+ Giấy chứng nhận sức khỏe;
+ Bản sao giấy khai sinh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác; thỏa thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ra ngoài tỉnh - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS546
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22