Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS548
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Theo chương trình họp Ủy ban nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở lập Tờ trình báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp UBND tỉnh và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
+ Có uy tín, được cấp có thẩm quyền quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo.
+ Đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo.
Văn bản đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức của cơ quan có thẩm quyền
Nghị quyết của Đảng uỷ hoặc Ban Thường vụ
Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV
Chương trình hành động (đối với cấp trưởng)
Biên bản Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm
Bản kê khai tài sản
Bản nhận xét đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú
Các quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm (nếu có)
Bản sao các văn bằng chứng chỉ có liên quan
Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai tài sản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS548
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19