Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS559
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Nội vụ
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định nâng ngạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đề nghị bằng văn bản (kèm theo hồ sơ) đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện dự thi nâng ngạch trình Sở Nội vụ thẩm định tại bộ phận “Một cửa” của Sở Nội vụ
Công chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bằng phiếu để hoàn thiện hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” chuyển hồ sơ đến Phòng Cán bộ công chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cử đi dự thi nâng ngạch công chức (nâng hạng viên chức)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Đạt các tiêu chuẩn về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, các đề án, đề tài theo quy định tiêu chuẩn của ngạch dự thi
+ Được đánh giá, phân loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 năm liên tục
Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức
Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn của ngạch đăng ký dự thi
Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của 03 năm gần nhất
Bản sao có chứng thực các quyết định, biên bản nghiệm thu, tên văn bản, đề án, chương trình hoặc giấy xác nhận đề tài nghiên cứu khoa học
Quyết định nâng lương gần nhất
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi ngạch Chuyên viên chính và tương đương; 02 (bộ) đối với cán bộ, công chức, viên chức dự thi ngạch Chuyên viên cao cấp và tương đương
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thực hiện theo Thông tư 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thi nâng ngạch công chức (nâng hạng viên chức) - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS559
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23