Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS69
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường THPT tiếp nhận đơn xin dự thi của học sinh
Bước 2: Trường THPT kiểm tra hồ sơ của thí sinh.
Bước 3: Lập danh sách cho học sinh dự thi tốt nghiệp gửi sở.
Đơn xin dự thi
Các hồ sơ của học sinh (Học bạ, giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp THCS, các giấy tờ, chứng chỉ ưu tiên, xác nhận nhân thân của UBND xã)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS69
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

2
29