Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS70-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bằng tốt nghiệp Tôt nghiệp phổ thông
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường THPT tiếp nhận đơn xin dự thi của học sinh
Bước 2: Trường THPT kiểm tra điều kiện phúc khảo của thí sinh
Bước 3: Lập danh sách phúc khảo gửi Sở GD&ĐT
Bước 4: Sở thành lập HĐ phúc khảo, chấm lại bài thi. Sau đó thông báo kết quả phúc khảo
Đơn xin phúc khảo của thí sinh
Số bộ hồ sơ: Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS70-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31