Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS73-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay khi có đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với học sinh diện được cấp học bổng theo các Hiệp định, thỏa thuận giữa nước CHXHCN Việt Nam với các nước, các tổ chức Quốc tế: Thực hiện theo Hiệp định đã được ký kết
Bước 2: Đối với học sinh diện tự túc theo hợp động đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài ; Học sinh theo cha mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam: Sở GD&ĐT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
Đơn xin học do cha, mẹ, hoặc người giám hộ ký
Bản tóm tắt lý lịch
Bản sao và bản dịch tiếng Việt giấy chứng nhận tốt nghiệp tương đương bằng tốt nghiệp của Việt nam (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo)
Học bạ
Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 06 tháng)
Ảnh cỡ 4 x 6 cm (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học phổ thông - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS73-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26