Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS75-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các trường Trung học phổ thông, các trung tâm Giáo dục thường xuyên
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc nhà trường nộp đơn tại Văn phòng Sở GDĐT
Bước 2: Bộ phận cấp phát bản sao kiểm tra, tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ gốc. Nếu đúng cấp bản sao bằng tốt nghiệp
Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp, có ảnh 3x4 ở đơn, có xác nhận của trường đã học
Chứng minh thư Nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí: 11.000đ/bản sao (phôi bản sao do Bộ GDĐT quản lý)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS75-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23