Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BNI-BS78-SĐ
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ sở bảo trợ xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đài phát thành và truyền hình tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng (hoặc người thân) phải làm đơn xin vào cơ sở bảo trợ xã hội kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã, nơi đối tượng đăng ký nhân khẩu thường trú; nếu là người tâm thần mãn tính phải kèm theo hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ sở y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên
Bước 2: Trường hợp khẩn cấp phải có biên bản xác nhận của cơ sở bảo trợ xã hội
Bước 3: Trường hợp đối tượng tự nguyện thì phải có hợp đồng thỏa thuận giữa Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội với đối tượng hoặc người đại diện của đối tượng
Bước 4: Cơ sở bảo trợ xã hội xem xét hồ sơ của đối tượng ra văn bản đề nghị Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở để chăm sóc nuôi dưỡng
Bước 5: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra Quyết định tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội
Đơn đề nghị của đối tượng hoặc gia đình; người thân; người giám hộ có đề nghị của Trưởng thôn và UBND cấp xã nơi có đối tượng cư trú
Sơ yếu lý lịch của đối tượng có xác nhận của UBND cấp xã
Giấy khai sinh đối với trẻ em ( trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải làm thủ tục đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng tàn tật đối với người khuyết tật ( nếu có), người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS
Biên bản đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của đối tượng
Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã hoặc văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã ( nếu có)
Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND cấp huyện gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Bắc Ninh
Số hồ sơ:
T-BNI-BS78-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26