Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-009409-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Kiến trúc và quy hoạch xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Văn bản thỏa thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Kiến trúc và quy hoạch xây dựng; sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ có chữ ký bên giao bên nhận hồ sơ
Bước 2: Phòng Quản lý Kiến trúc và quy hoạch xây dựng thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ trình Ban Giám đốc ký kết quả thẩm định và tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Quyết định phê duyệt quy hoạch và kết quả thẩm định tại Văn phòng Sở Xây dựng
Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Hồ sơ văn bản pháp lý
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương lập quy hoạch
+ Biên bản hoặc thông báo kết luận cuộc họp thông qua quy hoạch với chính quyền địa phương (đối với quy hoạch đô thị)
+ Biên bản hoặc thông báo kết luận cuộc họp thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc biên bản của Hội đồng kiến trúc quy hoạch
+ Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến các ngành liên quan (nếu có)
+ Biên bản nghiệp thu đo đạc
+ Hợp đồng kinh tế
+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch; chứng chỉ hành nghề và chủ trì thiết kế quy hoạch (bản sao có công chứng)
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch.
- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch (kèm theo tập nhiệm vụ quy hoạch đã thẩm định).
- Điều lệ quản lý - 01 đĩa CD kèm theo (chép toàn bộ dữ liệu bản vẽ và thuyết minh đồ án). A2. Bản vẽ quy hoạch chung xây dựng theo quy định + Thuyết minh thiết kế quy hoạch.
Số bộ hồ sơ: 10 bộ hồ sơ thiết kế quy hoạch + thuyết minh thiết kế quy hoạch.- 01 bộ hồ sơ giấy tờ pháp lý
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí theo tỷ lệ % theo giá tiền thiết kế quy hoạch thực hiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thỏa thuận đồ án quy hoạch xây dựng - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-009409-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32