Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-009540-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng; sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người tiếp nhận viết phiếu nhận hồ sơ có chữ ký bên giao bên nhận hồ sơ
Bước 2: Phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng thẩm định hồ sơ, hoàn tất hồ sơ trình Ban Giám đốc ký kết quả thẩm định
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả thẩm định tại Phòng Kiến trúc và Quy hoạch xây dựng
01 bộ hồ sơ giấy tờ pháp lý:
+ Văn bản của cấp có thẩm quyền về chủ trương lập quy hoạch.
+ Biên bản hoặc thông báo kết luận cuộc họp thông qua quy hoạch với chính quyền địa phương.
+ Biên bản hoặc thông báo kết luận cuộc họp thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc biên bản của Hội đồng kiến trúc quy hoạch.
+ Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp ý kiến các ngành liên quan (nếu có).
Biên bản nghiệp thu đo đạc.
+ Hợp đồng kinh tế.
+ Giấy đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch; chứng chỉ hành nghề và chủ trì thiết kế quy hoạch (bản sao có công chứng).
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch.
- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ (kèm theo tập nhiệm vụ quy hoạch đã thẩm định).
- Thuyết minh thiết kế quy hoạch.
- Điều lệ quản lý.
- 01 đĩa CD kèm theo (chép toàn bộ dữ liệu bản vẽ và thuyết minh đồ án).
10 bộ hồ sơ thiết kế quy hoạch
Bản vẽ quy hoạch gồm:
1) Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 – 1/500.000
2) Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.
3) Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và và môi trường 1/25.000 – 1/250.000.
(Nội dung sơ đồ 2.3 có thể được lồng ghép vào thành 1 sơ đồ)
4) Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng, tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.
5) Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.
6) Sơ đồ đáng giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/25.000 – 1/250.000.
Số bộ hồ sơ:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thẩm định đồ án quy hoạch vùng,Mức phí theo tỷ lệ % theo giá tiền thiết kế quy hoạch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định đồ án quy hoạch vùng tỉnh, vùng liên huyện - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-009540-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44