Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-011926-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Ủy ban nhân dân tỉnh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan, tổ chức,cá nhân đến sở Thông tin và Truyền thông lấy mẫu Tờ khai xin cấp giấy phép và được sở hướng dẫn hoặc vào website: ict-binhphuoc.gov.vn tải các biểu mẫu liên qua.
Bước 2: Cơ quan, tổ chức hoàn thành các giấy tờ: Tờ khai xin cấp giấy phép theo mẫu quy định, Văn bản xác định chủ quyền hoặc quyền sử dụng đất ở, nhà ở nơi lắp đặt Ăng ten, Giấy xác nhận của cơ quan chức năng đối với khách sạn từ 01 sao trở lên ( đối với khách sạn), Văn bản xác nhận được phép nhận khách lưu trú là người nước ngoài và các loại giấy tờ khác tùy theo từng đối tượng khác nhau, Bản sao có công chứng giấy phép đầu tư đối với công ty, xí nghiệp có vốn 100% nước ngoài và giấy phép hoạt động của các tổ chức, đơn vị có người nước ngoài hoạt động, Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (Đối với người trong nước có tiêu chuẩn lắp đặt ăngten truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh)
Bước 3: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa – Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 4: Ký vào phiếu biên nhận và nhận phiếu hẹn ngày lấy giấy phép
Tờ khai xin cấp giấy phép theo mẫu quy định
Văn bản xác định chủ quyền hoặc quyền sử dụng đất ở, nhà ở nơi lắp đặt Ăng ten, Giấy xác nhận của cơ quan chức năng đối với khách sạn từ 01 sao trở lên (đối với khách sạn)
Văn bản xác nhận được phép nhận khách lưu trú là người nước ngoài và các loại giấy tờ khác tùy theo từng đối tượng khác nhau
Bản sao có công chứng giấy phép đầu tư đối với công ty, xí nghiệp có vốn 100% nước ngoài và giấy phép hoạt động của các tổ chức, đơn vị có người nước ngoài hoạt động
Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (Đối với người trong nước có tiêu chuẩn lắp đặt ăngten truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai xin cấp phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-011926-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25