Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-BPC-012614-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gia đình, người thân, người giám hộ đối tượng hoặc bản thân đối tượng làm làm đủ hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, niêm yết công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp đối tượng không đủ tiêu chuẩn theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho đối tượng biết; trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thẩm tra và thành lập Hội đồng xét duyệt
Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện để xem xét, giải quyết
Bước 4: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội của đối tượng, hoặc gia đình, người thân, người giám hộ có ý kiến xác nhận của Trưởng thôn, ấp và Ủy ban nhân dân xã nơi đối tượng cư trú
Sơ yếu lý lịch của đối tượng hưởng trợ cấp, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Giấy khám sức khỏe của chủ hộ hoặc người giám hộ của cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận (không có bệnh di truyền, hoặc các bệnh về tệ nạn xã hội)
Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (nếu có)
Quyết định hưởng trợ cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã (Mẫu số 2)
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1)
Tải về
Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu số 3)
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội - Bình Phước
Số hồ sơ:
T-BPC-012614-TT
Cơ quan hành chính:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [11]
Đề nghị chấp thuận thay đổi tên, trụ sở của cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện - Bình Phước
Trợ cấp xã hội khi người khuyết tật thay đổi nơi cư trú - Bình Phước
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội - Bình Phước
Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội công lập do cấp Huyện quản lý - Bình Phước
Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng - Bình Phước
Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội - Bình Phước
Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi - Bình Phước
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi - Bình Phước
Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng - Bình Phước
Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội - Bình Phước
Trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng bảo trợ xã hội thay đổi nơi cư trú - Bình Phước

0
23